Wij zijn gepassioneerd om jou verder te helpen te ontwikkelen op fysiek, geestelijk en emotioneel gebied.

Wij doen dat met Ashtanga Yoga, Yin Yoga en MindBodyFlow (elementen van Yoga, Pilates, Tái-Chi en meditatie).

 

De Studio’s zijn gesloten van 18 december 2020 tot en met 3 januari 2021 en ook op alle reguliere nationale feestdagen.

De zomerperiode is in overleg met de deelnemers in Studio Willemstad en Oud-Beijerland.             

                                                                 ​

Studio adressen: 2e Pijnackerstraat 13  3035 GH Rotterdam - Noord # Fruitlaan 6-8 3072 WK Rotterdam - Zuid # 

Zinkweg 222 3262 BH Oud Beijerland # Grimhoek 15 4797AJ Willemstad #

 

BTW NL001617512B31

 

©2019 by Move Along Studio

ARTIKEL 1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden:

Deze door MoveAlongStudio gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van MoveAlongStudio.

1.2 MoveAlongStudio is gevestigd te Rotterdam en gehuisvest in de 2e Pijnackerstraat 13, 3034 CD  en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 2483568.

1.3 MoveAlongStudio behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en te herroepen, indien zij dit nodig of wenselijk acht voor de goede gang van zaken van de Studio en de dienstverlening aan de Leden. Al dergelijke wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de Leden en zij zullen bindend zijn voor de Leden totdat ze worden herroepen.

1.4 Evenementen, activiteiten: door MoveAlongStudio georganiseerde lessen, lezingen, workshops, trainingen, cursussen, concerten, voorstellingen e.d.).

1.5 Retraite: een door MoveAlongStudio georganiseerde Retraite.

1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student/Deelnemer  te betalen en te volgen les bij MoveAlongStudio.

1.7 Lidmaatschap: een door MoveAlongStudio uit te geven c.q. uitgegeven lidmaatschap of registratie voor het volgen van Yoga, MindBodyFlow, Pilates, privé - duetlessen, en andere lessen, alsmede evenementen/ activiteiten, en het krijgen van behandelingen en consulten via of door  MoveAlongStudio.

1.8 Reguliere aanbiedingen volgens rooster: Speciale aanbiedingen, Proeflessen, Losse lessen, en Abonnementen. Zoals vermeld op de website http://www.movealongstudio.nl

1.9  Behandeling of consult: een verwijzing naar een specialist door MoveAlongStudio,  te geven of gegeven behandeling of consult (medisch, complementair ( yogisch, ayurvedisch )

Klanten:

1.10 Student: degene die een door MoveAlongStudio georganiseerde activiteit volgens punt 1.3 volgt c.q. wenst te volgen bij MoveAlongStudio.

1.11 Deelnemer: degene die een door MoveAlongStudio georganiseerde activiteit volgens punt 1.3 volgt c.q. wenst te volgen bij MoveAlongStudio.

1.12 Cursist: degene die een door MoveAlongStudio georganiseerde activiteit volgens punt 1.3 volgt c.q. wenst te volgen bij MoveAlongStudio

1.13 Klant/Cliënt: degene die een bij MoveAlongStudio te geven of gegeven behandeling of consult ontvangt of die (studie)materiaal, een consult of behandeling koopt/ wenst te kopen.
 

Media:

1.14 Website: de website van MoveAlongStudio: www.movealongstudio.nl

1.15 Sociale media: Facebook, Instagram, LinkedIn, .....

Algemene voorwaarden MoveAlongStudio 

ARTIKEL 2: Lid worden en toegang

2.1 Lid worden bij MoveAlongStudio kan door een volledig ingevulde digitale inschrijving te verzenden vanuit de website www.movealongstudio.nl

 

2.2 Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 7 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen via mail info@movealongstudio.nl . De bedenktijd geldt niet voor privé of duet lessen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan zal MoveAlongStudio naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

 

2.3 Acceptatie van een persoon als Lid vindt plaats naar het inzicht van MoveAlongStudio.

 

2.4 MoveAlongStudio behoudt zich het recht voor om Lidmaatschappen te beëindigen als er sprake is van achterstallige betalingen door het desbetreffende Lid.

 

2.5 Leden met een wekelijks Lidmaatschap kunnen hun deelname niet aan derden overdragen.

 

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

2.6  Als het maximum aantal leden is bereikt per les moment, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van MoveAlongStudio , kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

 

2.7 Jongeren tot 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de MoveAlongStudio vestiging en lessen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een familielid in de leeftijd vanaf 18  jaar. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient via de website van MoveAlongStudio of bij de vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

 

2.8 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor automatische incasso te geschieden per maand vooruit via SEPA automatische incasso.

PAKKENDE TITEL

Saturdays

11:30 am

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It’s an easy way to keep your customers up to date with what’s happening. Want to make this content your own? Simple drag and drop elements like text, images and links, or connect to data from your collection.

 

Tell people more about the services you offer. Use this repeating layout to display content. It’s an easy way to keep your customers up to date with what’s happening. Want to make this content your own? Simply drag and drop elements.

PAKKENDE TITEL